Se întâmplă lumina

Cu mine se întâmplă un miracol
mi-au apărut pe trup
tăcerile
unui necunoscut care poartă în căușul palmelor lumină
și nu-i cunosc numele mic
cel care te cheamă acasă
cu mine se întâmplă o chemare
și îmi pare aceasta o firească nenorocire
pe care o merit cu toată lipsa ființei mele din distanța unor aripi și lumina pe
care o împrăștie
parcă ar crește în inima mea copaci albi și stepe de iarbă
oameni buni cu sufletul meu se întâmplă o evadare
eu fug
și sufletul meu fuge
eu fug de el
el fuge de mine
și copacii cresc
și iarba are ceva din albul inimii mele
în inima mea
se deschide
o ușă
și la această ușă doamne nu mai sunt străjeri
s- a adunat în jurul inimii mele o oază de lumină din care
izvorăște apa
și vin mieii albi să-și potolească setea
nu știu oameni buni ce se întâmplă în ființa mea dar
vă rog
să nu izbiți ușa de tâmplele absenței îngerilor
lăsați îngerii să se odihnească
și lăsați miracolul să fie
să nu
închideți ușa
oricum e de lumină© Luminița Amarie