Stare lină

cad peste inima mea
pietre de apă
se cutremură ființa
merii înfloresc
în plină toamnă
pielea mi-e ambră și lumină
distanța dintre noi seceră grâul

© Luminița Amarie