Proorocirea zăpezii

Albă lumină
Chipul văratec
Ochi de pământ

Case din abur
Urme pe ape
Nouri de vânt

Inimă roză
Gură de rouă
Mugur albit

Verde lumină
Neagră pedeapsă
Dusul nedrept

Fragedă pace
Veșnică viață
Pui de-mpărat

Locul din fagur
Vis de tămâie
Chin implorat

Lemnul scânteia
Mielul zăpada
Crucea de lut

Lină lumină
Crâncenă luptă
Rod umilit

Cruce de piatră
Mâini de cenușă
Bob de argint

Focul zăpezii

Lacrima nopții
Neguri pustii

Cai de mătase
Ruga din taine
Albe făclii

Fulgul din sânge
Apa din lacrimi
Dor răstignit

Mila din patimi
Pâinea din piatră
Dar zămislit.©Luminița Amarie