Din oglinda târziilor chemări

Aș putea acum, cu sângele care picură
Din lumânările morților mei,
Da viață crinilor trandafirii.
În piele arde focul unui duh-
Este o iluminare blândă,
Lacrima care-mi dezlăcrimează ochii
Și face din pământ un loc al Facerii.


 ©Luminița Amarie