În zadar

Or să-mi promită
Regatul iluziilor împlinite
vor spune că locul meu va fi
în fruntea apelor de munte
îmi vor da comori
și numele meu îl vor rosti
cu sfială
vor chema lupii să-mi vegheze
lumina ființei
și îngeri să-mi picure
mir în palme
vor înfăptui miracole
și îmi vor blagoslovi prunci
cu ochi de iarbă
cu păr de aur
îmi vor clădi cetăți cu uși
de abanos
și ferestre sculptate din lumină
vor chema negustori de peste
lumi și îmi vor
dărui comorile lor
vor îngenunchea și vor plânge
vor blestema și vor striga la
ceruri
și
poate chiar mă vor iubi

dar nimeni
niciodată
nu va ști
cine sunt.
© Luminița Amarie