"Niciodată toamna nu fu mai frumoasă"

Pulpele fragede, mâinile reci, ochii adânci
Vintrele centrul, gura ce fumegă, gânduri târzii
Inima lacrimă, focul un tremur, cântecul lin
Urmele nopților, crivățul frunzelor, gustul amar
Chinul dorințelor, frica luminii, zâmbetul mut
Omul chemărilor, nunta frumoșilor înmormântați
Firav și crâncen, mistic și negru, verde adânc
Apa din mirul, mirul din apă, vinul sfințit
Mult împreună, mult despărțiții, încremeniți
Cerul, pământul, firavă frică, zborul din om
Aurul apei, apa din aur, vis din păduri
Pașii spre nimeni, mult căutarea, totul găsit
Teama plutirii, zeul iubit, demon strigat
Pietrele limpezi, drumul spre lună, luna din pumni
Rodul luminii, inima vremii, timpul din noi
Azi, niciodată, mâine, destinul, toamna din vis.© Luminița Amarie                                                        Alte poeme