Decembrie rod

Luasem cu mine toate fricile,
Toate spaimele și toate blestemele singurătății.
Sângele meu mărgelat, tremura.
Pietre negre purtam pe trup.
În speranța că va ploua,
Te-am așteptat cu ochii plini
De pământul din care crinii roșii
Împrăștiau roua nopților noastre.
Cu sufletul precum un clopot târziu,
Îngenuncheam în fiecare anotimp,
Pe locul unde tu ai lăsat urma pașilor tăi.
Am scurs pietrele de lumină.
Cu palmele am modelat chipul tău.
În genunchi am așteptat să încolțească uitarea.
Cu mâinile am smuls din rădăcini amintirea
Trupului nostru nou îmbrățișat de taina unei cruci,
Dar zăpada nu a mai venit peste noi,
Umerii mei acoperiți de fluturi
Cuprinși de liniștea bătrâneții,
Precum un mausoleu de marmură crudă,
Înseninau mormintele din munți,
Chemau păsări la cuiburi.
Oarbă de anii lumești, te-am așteptat
Goală, precum o spovedanie în apă.
Am lepădat orice urmă de lume,
Te-am așteptat cu lampa aprinsă
La creștetul ultimului duh, să revii.
M-am rugat stâncilor și focului,
De sfârșit și de început, privind
Văzduhul încoronat de îngerii depărtărilor.
Te-am așteptat fără să știu să aștept-
Am învățat zborul creaturilor înstelate.

Azi, când un pustiu senin încremenea speranța,
Porumbelul negru s-a întors alb,
Cu o singură aripă.©Luminița Amarie