Stare XXV

Cand eram mai de demult
Am auzit o pasăre zbătându-se
Am văzut-o între crengile unui nuc
Îi văd și acum aripile mișcându-i-se 
Într-un ritm atât de rapid
Încât în aer se vedeau doar
dâre
de gri de la aripile ei
o cenușă scânteietoare

Ce lumină dacă ar fi fost albă....

Atunci am înțeles cum se moare.
© Luminița Amarie