Mama mea este o duminică

Mama mea este singura mea mamă
În visul mamei mele
Ast-noapte eu aveam un crin pe pântec
Eram frumoasă și mama repeta în gând o rugăciune
Căreia eu îi auzeam cadența
Inimii mele îi creșteau ramuri
Mugurii lor sângerau primăvăratic
Unul avea să se deschidă rod
Aseară eu am apărut
În visul mamei mele
m-am născut
Floarea de pe pântecul meu era
Albă precum rugăciunea acestei duminici
Crinul de pe pântecul meu era stropit
De rouă
Un serafim îmi aducea rochia de mireasă
Un tremurat al apei sălășluia în mine
Mama mea este duminica aceasta
În care eu visez că mă nasc
Din rugăciunea mâinilor ei

Eu sunt femeia din care crește crinul alb
Păziți, îngeri, vintrele meu
Va zămisli lumina
Unui timp
Voi deveni duminica.
©Luminița Amarie