Stare XII

Ce fierbere de sânge în
timpane
astăzi muzica e la ea acasă
pierdută prin gândurile
celor ce nu s-au privit
în timp ce se nășteau
Prin gările orașului murdar de straturi false
de tocuri trădătoare de credință
curg note de fum negru
Ah, de-ar exista pe lumea asta doar
Bach și ferestre!
Aș fi singurul om fericit
Trenurile pline cu trubaduri și lipsa
tristeții
E tot ce voi privi în noaptea aceasta
Mulți vor fi singuri
vor asculta muzica singurătății
Mulți vor fi unul
vor asculta muzica întregirii sufletului
simțind prin vene scânteile durerii
O noapte
voi asculta un fâlfâit de aripi
va muri cineva
da
cineva se va naște
În fiecare noapte
îngeri fac schimb de vieți.


© Luminița Amarie